Compleet

We zijn resultaatgericht en aan te spreken op ons beloofde resultaat. Om de te behalen resultaten in kaart te brengen hanteren wij zowel het INK model als het ‘Spiegel en Oplossingen Model’ (SOM), een model waarmee door middel van een vragenreeks ‘oorzaak-gevolg’ relaties van een organisatie gevisualiseerd worden. Input voor de vragenreeks is ‘gezond boeren-verstand’ gecombineerd met de sterkste punten uit verschillende (management)modellen ingericht volgens de negen aandachtsgebieden van het INK model. SOM maakt integraal onderdeel uit van het ‘Vijf-C totaal organisatiebeeld’.
De ervaring leert dat het zichtbaar maken van de organisatiebrede ‘oorzaak-gevolg’ relaties een uitermate praktisch middel is om tot effectieve oplossingen te komen.
De combinatie van INK model en SOM geeft een zo totaal mogelijk beeld van uw organisatie. Uitgangspunt is te allen tijde de kracht van uw organisatie.

Vijf-C kan voor u een breed spectrum aan organisatiegebonden algemene en specifieke problemen en uitdagingen op succesvolle wijze oppakken.

Copyright © 2022 Vijf-C. Alle rechten voorbehouden.
Vrouwesteeg 10, 2801 EK Gouda. Telefoon: (0182) 52 11 75